Aktivitetsudbud

Nedenstående er en samlet oversigt for aktiviteter i Ak-tiviteten.

Brugerne deltager i de aktiviteter som giver den enkelte mening med henblik på fortsat udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder og kompetencer.
De bedste forudsætninger for læring er, at man har det sjovt/trives i aktiviteten, derfor arbejdes der i samtlige aktiviteter med at borgeren kan lide aktiviteten og føler glæde/tilfredshed ved udførelsen.

Gokart
-Socialt sammenspil med folk udefra.
-Flytte grænser. (fart, mudder, turde køre selv, samtale o.l.)
-Sansestimulering. (både på og uden for banen)
-Udfordring og stimulering af fysikken.
-Komme ud og opleve og være en del af samfundet.
-At have det sjovt.

Bowling
-Socialt samspil. (blandede bruger og personale grupper).
-Fysisk stimulering.
-Komme ud og opleve og være en del af samfundet.
-Socialisering i forhold til de sociale spilleregler. (vente på tur o.l.)

Rengøring
-ADL træning (almindelig daglig levevis).
-Øge brugerne grad af selvhjulpenhed i forhold til rengøring.
-Glæden ved, at kunne udføre et stykke reelt arbejde (følelsen af meningsfuldhed).
-Der bliver rent i vores lokaler.
-Fysisk stimulering.
-Bruger indflydelse. (brugerne vælger selv hvilke opgaver de ønsker at varetage i forbindelse med rengøringen)

Gåtur
-Fysisk stimulering. (kondi og udholdenhed)
-Sanse stimulering.
-Komme ud i samfundet.
-Fokus på uforpligtende samtale.
-Natur oplevelser.

Musik
-Sanse stimulering.
-Bevægelse.
-Mulighed for, at være i centrum. (fuld opmærksomhed)
-Indflydelse på instrumenter.

Udeliv
-Flytte grænser. (vejr, vind og snavs)
-Mulighed for at tilgodese brugernes forskellige behov og interesser i samme aktivitet.
-Sansestimulation.
-Bevægelse.
-Arbejdslignende aktiviteter.
-Brugerindflydelse i forhold til menu og valg af arbejdsopgaver.
-Naturoplevelser

Udflugt
-Opleve og være en del af samfundet.
-Social træning i forhold til at begå sig i samfundet.
-Bevægelse.
-Sansestimuli.
-Flytte grænser.
-Brugerindflydelse i forhold til hvor turen går hen.
-At have det sjovt.
-Naturoplevelser.

Kano
-Sansestimulation.
-Fysisk aktivitet.
-Flytte grænser
-Samarbejde.
-Opleve og være en del af samfundet.
-Naturoplevelser.

Kreative aktivtiteter:

-Finmotorisk udfordring.
-Brugerindflydelse, hvad vil jeg lave.
-Fokus på traditioner.
-Flytte grænser i forhold til at røre ved forskellige materialer.
-Sansestimulation.

Massage/taktil stimulation:
-Sansestimulation.
-Mulighed for sanselig udvikling.
-Nærhed/berøring.
-Flytte grænser.
-Skabe ro.
-Give muligheden for at være i centrum.

Praktiske gøremål i hverdagen (borddækning, opvask mm.):
-ADL træning.
-Fokus på at brugerne bliver mere selvhjulpne.
-Finmotorisk træning.
-Meningsfulde aktiviteter.
-Ansvarsfølelse i forhold til opgaverne.

Brugermøde:
-Medindflydelse.
-Ansvarsfølelse i forhold til aktiviteterne.
-Muligheden for at blive hørt og anerkendt.
-Social træning i forhold til at vente på tur og at acceptere, at andre kan have en anden holdning.
-Styrke sammenholdet i gruppen.
-Øve sig i, at sige højt hvad man kunne tænke sig.

IT aktiviteter
-Udvikling af kommunikative kompetencer
-Udvikling af teknologiske kompetencer
-Udvikling af sociale kompetencer

Brænde kløvning og salg
-Kunne udføre et reelt stykke arbejde /meningsskabende
-Kontakt til det omkring liggende miljø/samfund (idet der sælges til institutioner/den lokale brugs/pårørende/personaler)
-Mulighed for fysisk udfoldelse/ få brugt kræfter/energi
-Kendskab til forskelligt værktøj (sav/kileøkse, pakkebord)
-Mulighed for egne arbejdsopgaver/ansvarsområder (eks pakke i sække/ pakke trailer klar til bestilling)

Motion
-Gåture i nærområde
-Kano sejlads
-Aktiviteter i gymnastiksal
-Fysisk arbejde og bevægelse