VÆRDIGRUNDLAG.

 I Aktiviteten har vi følgende værdier:

– Humanistisk menneskesyn.

– Vi lægger vægt på, at møde mennesket der hvor den enkelte er og handler der fra.

– Vi lægger vægt på, at samværet med det enkelte menneske bygger på respekt og omsorg.

– At turde satse.

– Vi tror på, at et fremadrettet og lærende miljø, giver mulighed og rum for udvikling og handling.

– Arbejdsglæde, livsglæde og tillid.

– Vi vil gennem involvering og medansvar skabe grobund for et godt samarbejde.

– Vi vil gennem involvering og medinddragelse, fortsat abejde på at Aktiviteten er et godt og rart sted at være.