GRUPPE 4 (Perronen)

I gruppe 4 er fokus på ude liv og fysisk aktivitet, samt opleve naturen på egen krop bl.a. gennem leg, motion og fysiske arbejdsfunktioner, såsom arbejde med brænde (kløve, save og pakke)

De overordnede mål er:

• At være fysisk aktive og opleve naturen på egen krop, gennem leg, motion og fysiske arbejdsfunktioner.
• At mindske konflikter/ uhensigtsmæssig adfærd ved at søge ”udelivet”.
• At tilgodese alle gruppens brugere i forhold til ønske om aktiviteter i løbet af en arbejdsuge.

Aktiviteter består bl.a. af:

-Gokart (i sommer halvåret)
-Bowling (i vinter halvåret)
-Gåture / motion
-Brændekløvning / brændesalg
-Madlavning / bål
-Køreture / udflugter / kultur oplevelser
-Kanosejlads
-It / Pc / musik