GRUPPE 3

En gruppe som har fokus på forudsigelighed, struktur og stille aktiviteter.
Nogle arbejder med intern produktion, som består i at ligge et bestemt antal produkter i poser.

De overordnede mål er:

• At alle får en god dag.
• At skabe glæde
• At tilgodese alle gruppens brugere i løbet af ugen, i forhold til lyst, behov og udvikling.
• Dagligt at have fokus på det sociale samspil brugerne imellem, samt at have fokus på, at styrke dette.
• At være fysisk aktiv

Aktiviteter består bl.a af:

-Produktion
-Gåture / Motion
-Madlavning
-Kreative aktiviteter
-Sang
-Bowling
-Køreture / udflugter