GRUPPE 2 (Perronen)

Gruppe 2 består af 13 brugere og tre faste personaler. Alle i gruppen er fysisk mobile.

De overordnede mål er:

• At alle får en god dag.
• At skabe glæde
• At tilgodese alle gruppens brugere i løbet af ugen, i forhold til lyst, behov og udvikling.
• Dagligt at have fokus på det sociale samspil brugerne imellem, samt at have fokus på, at styrke dette.
• At være fysisk aktiv.

Aktiviteter består bl.a af:

-Gokart (i sommer halvåret)
-Bowling (i vinter halvåret)
-Gåture / Motion
-Kano sejlads
-Kreative aktiviteter
-Massage / wellness
-It / Pc
-Madlavning
-Morgensang hver morgen
-Musik, sang og dans